SIMBA AQUEEL II

SIMBA Aqueel II je tažený polní válec s protierozními účinky. Kuželové výstupky vytvářejí v půdě jamky miskovitého tvaru, které podporují infiltraci srážkové vody a její následné rozvádění v profilu. Zdrsněním povrchu půdy sníží Aqueel II také vlivy větrné eroze. Dalším přínosem tohoto typu válení je rychlejší prohřívání půdy, což je přínosné zejména v jarním odbobí. Stroj je rozdělen na dvě sekce a lze ho využívat samostatně za traktorem nebo za jiným strojem pro zpracování půdy. Aqueel II lze využít i jako běžný polní válec. Výsledkem práce tohoto unikátního válce je válení povrchu půdy a důlkování. Pracovní záběry: 4,2 - 8,2m v taženém provedení.

 


KONSOLIDACE, VÁLENÍ A PROTIEROZNÍ OCHRANA  

 

AQUELL AKUMULÁTORY TELESKOPICKÁ OJ

Jednou z řady mnoha výhod je nepotřebnost škrabek. Oproti válcům typu cambridge se Aqueel II nezalepuje a dovoluje práci i za vlhkých podmínek.

Dusíkové akumulátory eliminují případné chyby obsluhy a zajišťují perfektní příčnou rovinu válení.

Teleskopická oj usnadňuje otáčení válce na svouratích bez ohledu na typ traktoru nebo stroj na zpracování půdy a setí, za kterým může být agregován.

Unikátní koncepce řešení válce SIMBA Aqueel II využívá dlouholetých zkušeností s válcem Aqueel první generace, který byl dlouhá léta využíván pro protierozní ochranu. Zemědělci ošetřovali tímto válcem půdy po setí obilovin, řepky olejky, kukuřice, fazolí i brambor. Nová koncepce SIMBA Aqueel II je na farmách užívána od roku 2008.

Kategorie: GREAT PLAINS / ZPRACOVÁNÍ PŮDY

 

logo Aqueel II


PROSPEKT KE STAŽENÍ

Prospekt Aqueel II

TESTY VÁLCE AQUEEL II - VÚRV Praha Ruzyně