GREAT PLAINS

Great Plains, to nejsou pouze kvalitní produkty. Zemědělské stroje Great Plains jsou konstruovány jako součást agronomického systému, který Great Plains formou několika technologií uvedl v život. S příznačným sloganem HARVEST STARTS HERE = SKLIZEŇ ZAČÍNÁ TADY dodáváme techniku, která se umí přizpůsobit  aktuální situaci na poli, podporuje cesty k ozdravení půdní struktury a potenciál ke zvýšení produkce pěstovaných plodin. Jednotlivé modelové řady jsou dodávány z výrobních závodů v Kansasu a Velké Británii.

 


VYBERTE SI Z NABÍDKY STROJŮ

ZPRACOVÁNÍ PŮDY

V sortimentu strojů na zpracování půdy naleznete kvalitní a robustní stroje pro mělké i hluboké zpracování půdy. Podmítače, kypřiče, stroje pro předseťovou přípravu, podrýváky i kombinované stroje pro vertikální zpracování, pěchy a válce.
Zobrazit modely

SECÍ STROJE

Univerzální a přesné secí stroje mohou být vybaveny plošnou nebo zónovou předseťovou přípravou. Na přání lze dodat secí stroje bez předseťové přípravy. Velký důraz Great Plains klade na přesné ukládání osiva.
Zobrazit modely

MULČOVÁNÍ A ÚDRŽBA KRAJINY

Mezi stroji na údržbu krajiny naleznete mulčovače využitelné pro údržbu luk, pastvin nebo pro mulčování posklizňových zbytků na orné půdě. Mulčovače jsou dodávány s unikátní 5-ti letou zárukou na převodovky.
Zobrazit modely

 

 


 

PŮDA, NEJCENĚJŠÍ AKTIVUM ZEMĚDĚLSTVÍ

Víme, jak je pro naše zákazníky půda důležitá. Znalosti o zdravé půdní struktuře jsou pro každého farmáře nadmíru významné. Zdravá půdní struktura a všechno co s ní souvisí je základním předpokladem pro zvýšení efektivity a produktivity. Proto jsme jsme ve spolupráci s výrobcem pro naše zákazníky vytvořili mezinárodní projekt SOIL ACADEMY,  jehož cílem je předávání  znalostí o půdě, jakožto nejcennějším zdrojem na farmě.   


SOIL ACADEMY

SOIL ACADEMY představuje mezinárodní projekt, jehož cílem je předávání znalostí o půdě, výzkum a zvyšování profitu farem.
Vstup do projektu

   


http://www.agrics.cz/great-plains-rozcestnik

logo GP

 

VYBERTE SI Z NABÍDKY TECHNOLOGIÍ
 


Půda je nejdrahocennější zdroj na každé farmě. Zdravá půdní struktura je klíčová z hlediska maximalizace výnosu, redukce nákladů, eliminace vlivu eroze a snížení uhlíkové stopy výroby. Více o našem přístupu..

 


SIMBA Oil Seed Rape ztělesňuje osvědčenou technologii v zakládání porostů řepky olejky. S ohledem na termín setí a změny klimatu je nejznatelnějším přínosem této technologie úspora času. Více o technologii...Precizní předseťové zpracování v zónách širokých 3–5cm vytváří ideální podmínky pro start osiva s možností aplikace hnojiv. Zónová příprava je užívána pro přesné i univerzální setí. Více o technologii...Unikátní technologie pěstování širokořádkových plodin ve TWIN-ROW dvojřádcích dovoluje zvýšit množství jedinců na hektar při zajištění většího prostoru pro růst každé rostlině. Více o technologii...

 

ZAJÍMAVÉ INFOMACE O VÝROBCI

Salina

Zajímavé informace o historii, vývoji a cílech společnosti Great Plains

Kategorie