DISCOVATOR

Discovator ztěseňuje levnou a rychlou předseťovou přípravu s velkým denním výkonem. Nejprve rostlinné zbytky rozřeže a případně naruší půdní škraloupy přední řada talířů nebo koltrů. Následují řady vzájemně překrytých šípových radliček a finále zpracuje kombinace hřebů (prutů) a lehký válec (možno dodat bez válce).  Discovator je také určen k mechanické regulaci plevelů (výdrolu). Jednotlivé části stroje jsou seřiditelné nezávisle na sobě. Pracovní záběry: 4,9 - 7,3m v taženém provedení.

 


INTENZIVNÍ ZPRACOVÁNÍ VRCHNÍ VRSTVY PŮDY

Konkávní talíře Discovator Discovator HD radlička

Hydraulicky ovládané talíře nebo koltry si poradí s rostlinnými zbytky nebo půdními škraloupy. Pracovní hloubka je volitelná 0 - 7,5cm. Talíře nebo koltry usnadní práci následné sekci radliček.

 

Srdíčkové radličky s perfektním překrytím ve 4 řadách intenzivně promísí vrchní profil půdy, jsou seřiditelné do hloubky 10cm a pomohou "srovnat pole". Na přání lze volit z více typů radliček. Pro práci v kamenitách podmínkách jsou slupice radliček jištěny vinutou pružinou.

Finální urovnání, likvidaci hrud a rozprostřední zbylých rostlinných zbytků na povrchu půdy zajišťují řady prutů nebo hřebů, případně válců a nebo lze vybrat kombinaci různých  pracovních těles. Finální výběr zadní části stroje závisí na lokálních podmínkách farmy.


 

Kategorie: GREAT PLAINS / ZPRACOVÁNÍ PŮDY

 


PROSPEKT KE STAŽENÍ

Prospekt Discovator